कोइराला, जसले २५ वर्षमा सात पटक सरकारी नियुक्ति पाए

भन्छन्, ‘यो देशमा कोही कसैको नाता हुनु भएन?’

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं, भदौ ९