मानिसको सद्भाव ओइरिएका उज्ज्वल थापा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १६