मुख्यमन्त्री भेला गर्न गण्डकी र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीबीच छलफल, संघ सरकारको आलोचना
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, असोज ६