पोखरा-३३ का वडाध्यक्षले भने: महानगरको ५५ लाख लिँदा प्रक्रियागत त्रुटि भयो