दश युवाले खोलेको 'दश वटा जुत्ता पसल' मा पोखरा महानगरले बिना सूचना लगायो ताला 

युवराज श्रेष्ठ

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, साउन ९