तराईमा गर्मीले मानिसहरू ढलिरहँदा प्राधिकरणले बिजुली काट्यो: सांसद ज्ञवाली