विवेकशील-साझा पार्टी एकीकरण, १७/१७ जना केन्द्रीय सदस्य
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन ११