प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं भन्नुहुन्थ्यो नि- यो त मेरो नाफाको जिन्दगी हो…