जन्मदिनको शुभकामना छोराः ठूलो होइन, असल मानिस बन्नू
वेद जोशी पुस १८