विदेशमा ज्यान गुमाएका युवाहरूमाथि कहिलेसम्म भद्दा मजाक?