डोरी अभावमा १२ घन्टा लम्बिएको जहाज तनाइ
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, वैशाख ७