आमा समूह र विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएपछि डा.केसीलाई लिन गएका पछि हटे