उनको आवाज गाउँमै कतै छुटेको छ
शोभा शर्मा काठमाडौं, भदौ २१