यौनप्रस्ताव नमाने परीक्षामा फेल गराइदिने धम्की दिने नार्कका विज्ञ पक्राउ 
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, असोज ३