राजधानीमा मारवाडी समुदायको होली उत्सव
नारायण महर्जन काठमाडौं, चैत ७