‘यमदूतको ग्रह’ ले एकैछिनमा उजाडिदियो गाउँ
गिरीश गिरी भरबलिया (बारा), चैत १८