सालीसँगको सम्वन्धपछि भारतीय ‘किलर’ भाडामा लिएर श्रीमतीको हत्या