एउटै मुद्दामा वडा अध्यक्षलाई सफाइ, अर्कालाई ३० वर्ष कैद
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन २