सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न प्रविधिको प्रयोग
रमेश लम्साल काठमाडौं, साउन ११