‘छोराले स्कुलमा मेराबारे पढेको घर आएर सुनाउँछ, दंग पर्छु’
विवेक राई काठमाडौं, भदौ १७