मृतकका आत्माको शान्ति कामना किन महिनैपिच्छे?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ २७