भक्तपुरमा घरैजस्तो शौचालय
अनुषा अधिकारी भक्तपुर, कात्तिक २७