नेपालीका नाममा ‘अवैध चन्दा’ उठाउँदै अमेरिकी नागरिक
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, पुस २९