'यती' बनाउने कलाकार भन्छन्- त्रुटिमा सजग छौं, विरोधको शैलीले भने दु:खी भयौं
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ १७