खरिपाटीमा यस्तो बन्यो चीनबाट उद्धार गरेका नेपाली राख्ने ठाउँ
रमेश गिरी भक्तपुर, फागुन ३