रामपुर नगरपालिकामा स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै प्रवेश गर्न पाइने
रासस रामपुर, चैत १०