'हामीहरू भित्र छौं, उनीहरू बाहिर भोकभोकै छन्'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, चैत १३