क्युबा: महामारीमा आफ्ना डाक्टर विदेश पठाउने देश
एजेन्सी काठमाडौं, चैत २२