वुहानबाट एक शिक्षकको चिठी– मृत्युबाट फर्केर आउन सजिलो रहेनछ!