कोही डाक्टर घरै जाँदैनन्, जानेले पनि छोराछोरी समाउन पाउँदैनन्
भगवती पाण्डे बुटवल, जेठ २५