एमडी पढ्न सरकारी डाक्टरलाई फाइदा पुग्ने नियमावली क्याबिनेटमा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार २