एमडी/एमएस पढ्न सात हजार गैरसरकारीलाई ४० तर दुई सय सरकारी डाक्टरलाई ५० प्रतिशत कोटा! प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले गरेको व्यवस्था बदल्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार ८