जनसंख्याको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकता: मन्त्री ढकाल
रासस काठमाडौं, असार २७