'श्रीमानले काम नगर, जसरी नि पाल्छु भन्नु हुन्छ तर मेरो मन मान्दैन'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, साउन २७