पाटनको कृष्ण मन्दिर जानेलाई स्काउटको सेनिटाइजर, प्रहरीको मास्क (तस्बिरहरू)