विपतहरूकै 'यमराज' लाई तह लगाउने कसले?

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, साउन ३०