कोरोना र लकडाउनमा पनि नियमित पढाइ भइरहेको पोखराको सरकारी स्कुल