काठमाडौंमा घरै पठाएर, बाहिर भएकालाई म्यासेन्जरमा प्रश्नपत्र दिएर सरकारी स्कुलले लियो परीक्षा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असोज २२