नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइने पाटनको मन्दिर
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक ४