कसरी सुरू र व्यापक भयो दसैं?
पोष्टबहादुर बस्नेत काठमाडौं, कात्तिक ५