'अब फुटपाथ व्यापारीका सामान खोसिँदैन, नमस्कार गरेर सम्झाइन्छ' ललितपुर नगर प्रहरी प्रमुख भएपछि हाछेथूले थालेका ४ काम के-के हुन्?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, कात्तिक १३