कोरोनाले एकैघरका दाजुको झापामा मृत्यु, भाइको कतारमा
विनोद सापकोटा झापा, कात्तिक १४