मनोहरामा भेटिएको भँगेराजस्तो दुर्लभ चरा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ २