'काम बराबर गर्छौं, पैसा हामीलाई कम मिल्छ' महिलाले पाउँदैनन् मिस्त्री हुने अवसर 
सविता बुढा धनगढी, चैत ५