दुई महिनादेखि पानीको हाहाकार
सेतोपाटी गण्डकी, चैत २८