पोखरा आसपासका ६० हजार किलो फोहोर संकलन गर्ने ‘हिल हिमालयज’