धनुषाको जटही नाकाबाट निष्फिक्री आउजाउ
नेहा झा धनुषा, वैशाख १