कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय 'क्रिटिकल'
सेतोपाटी काठमाडौं, वैशाख २०