यी समूहले पाउने भए अमेरिका र चीनबाट आएको खोप खोप अनिवार्य रहेको देश जाने नागरिकले पनि खोप पाउने 
विवेक राई काठमाडौं, असार २८