१० वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता भएका गोपालप्रसाद फर्किए घर
सेतोपाटी वालिङ, साउन ७